EIN NOD YW TRAWSNEWID ADEILADAU YN ORSAFOEDD PŴER TRWY EU GALLUOGI I GYNHYRCHU, STORIO A RHYDDHAU EU HYNNI SOLAR EU HUNAIN.

Gwnawn hyn trwy ddatblygu technoleg, trwy arddangos y cysyniad ar adeiladau graddfa lawn a thrwy dynnu ynghyd bartneriaid sy'n gallu cydweithio i hwyluso newid yn yr amgylchedd adeiledig.
Mae Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn gonsortiwm academaidd a diwydiannol o dan arweiniad Prifysgol Abertawe, gyda'i phartneriaid strategol Akzo Nobel, NSG Pilkington, Tata Steel a Phrifysgol Caerdydd.
Ariannir y Ganolfan gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, Innovate UK a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Swyddfa yfory, heddiw – swyddfa ynni positif gyntaf y DU yn agor yn Abertawe

Bydd swyddfa ynni positif gyntaf y DU, sy’n creu mwy o ynni solar nag y mae’n ei ddefnyddio, yn agor ym Mhrifysgol Abertawe ar 21ain Mehefin.  Ar hyn o bryd mae adeiladau’n cyfrif am oddeutu 40% o’r ynni a ddefnyddir yn y DU. Mae’r adeilad newydd hwn, a adwaenir fel […]

Bydd Swyddfa Ynni positif gyntaf y Deyrnas Unedig yn cael ei hadeiladu ym Mhrifysgol Abertawe gan SPECIFIC

Yn ystod ei ymweliad â Champws Bae Abertawe, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, fuddsoddiad gwerth £800,000 a gefnogir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yng Nghanolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC. Defnyddir y cyllid, a ddarperir gan Innovate UK, i adeiladu’r Swyddfa Ynni Positif gyntaf yn y Deyrnas Unedig, a fydd […]

Gallai troi cartrefi’n bwerdai dorri £600 oddi ar filiau tanwydd cartrefi

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn datgelu y gellid defnyddio dros 60% yn llai o ynni – gan arbed mwy na £600 y flwyddyn i’r cartref cyffredin – petai cartrefi’n cael eu dylunio i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni solar eu hunain. LAWRLWYTHO’R ADRODDIAD Profwyd y cysyniad hwn yn […]