Seiliwyd gweledigaeth SPECIFIC ar arbenigedd mewn amryw o feysydd technoleg, gan gynnwys caenau gweithredol, ffotofoltäeg, technoleg solar thermol, storio gwres a thrydan.

Tra bo'n hadeiladau arddangos yn defnyddio technoleg graddfa lawn sydd eisoes yn bodoli i brofi holl gysyniad 'adeiladau sy’n bwerdai', mae ein timau ymchwil a thechnoleg yn gweithio i ddatblygu a chynyddu graddfa technolegau'r genhedlaeth nesaf, a fydd yn bwydo diwydiant yn y dyfodol.

MEYSYDD ARBENIGEDD